​​Tlf.: 32 50 79 50

Ny markedsføringslov for tandlæger

Den nye markedsføringslov, der trådte i kraft d. 1-7 2006 har fået betydning også for tandlæger.
Det fremgår således af loven at den også gælder for tjenesteydelser leveret fra fast adresse. Ifølge loven skal alle faste priser være tilgængelige for patienterne på klinikken, uden at de skal kontakte personalet.


De otte priser på udvalgte behandlinger med fra– og til- priser efter SFU– overenskomsten skal forsat også være tilgængelige for patienterne.


Denne lov har ikke den store indflydelse på Kastrup Tandklinik, da vi allerede fra feb. 2002, 2 år før den første prisliste med de otte ydelser ,blev obligatorisk, indsatte alle vore priser i klinik mappen og på vores hjemmeside,www.kastruptandklinik.dk under priser.
Som informeret under Honorarforklaring mener vi at alle partnere i samarbejdet patient, klinikassistent og patient bedst er tjent med også at få den økonomiske side af en behandling belyst så senere ubehagelige overraskelser undgås.


Vi har også siden 2002, lavet overslag til vore patienter ved de større behandlinger, således at man som patient havde noget at vurdere hjemme i fred og ro, før behandlingen er gået i gang.
Overslag må i denne sammenhæng ikke forveksles med et bindende tilbud, da man ikke som tandlæge eller anden sundhedsperson, kan garantere at der ikke opstår noget, der kræver en anden behandling.

Kravene til tandlæger er med denne lov blevet større, men den stiller også krav til patienterne, idet man nu ved selvsyn kan sammenligne priser på internet og div. tandlæger og man evt. har fået et overslag med hjem, ved at acceptere behandlingen også acceptere prisen.


Derfor er eksempelvis rykkerprocedure ved manglende betaling ændre fra at man sender rykker 1, 2 og 3 ud før tandlægen krav for betaling kan sendes videre til inkasso, til at man nu kun sender én rykkerskrivelse med rykkergebyr ud før den indsendes til retten.


Vi har her på klinikken ikke haft mange af disse sager, men de få vi har haft, har alligevel irriteret os. Vi vil derfor her gøre vore patienter opmærksom på at man som patient er lovmæssig forpligtiget til at betale sin del af honoraret straks ved behandlingens afslutning.

Som skrevet på vor hjemmeside bedes vi derfor alle patienter betale deres regninger op til 2500 kr. straks, kontant eller Dankort, hvis ikke vi aftaler andet før behandlingen. Ved beløb over 2500 kr. kan man lave en betalingsaftale med enten Gunna eller Johnny​​​.

Åbningstider

​Mandag: 09:00 - 17:00

Tirs., ons & fredag: 09:00 - 15:00

Torsdag: 10:00 - 17:30

Medbring venligst sygesikrings-bevis ved 1. behandling.

Adresse

Amagerlandevej 2, 1tv

2770 Kastrup

​Tlf.: 32 50 79 50

mellem 9-14, torsdag 10-14

Mail: mail snabel A kastruptandklinik.dk

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke