​​Tlf.: 32 50 79 50

Ny retningslinje for sundhedsvæsenet:

Bliv hjemme, hvis du er syg – uanset hvad du er smittet med

Sundhedsstyrelsen har opdateret retningslinjerne for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet. 

Få overblik over de vigtigste ændringer for tandklinikker her.

08. december 2022

Der er ikke længere behov for meget specifikke retningslinjer for covid-19 i forhold til andre sygdomme.

 Man skal blive hjemme, hvis man er syg – uanset om man tror, at det er covid-19, influenza eller en anden luftvejsinfektion.

Det er budskabet fra Sundhedsstyrelsen, som netop har udsendt en nyhed med opdaterede retningslinjer 

for håndtering af covid-19 i sundhedsvæsenet.

De væsentligste ændringer er:

• Man skal blive hjemme, hvis man er syg med symptomer på luftvejsinfektion, uanset om det er covid-19, influenza eller andet.
• Man bør kun testes hvis man har symptomer og samtidig er i en risikogruppe, som kan have gavn af tidlig behandling mod covid-19*.
• Lette symptomer som stoppet næse, let irritation af svælget, enkelte host giver som udgangspunkt ikke anledning til test og særlige forholdsregler.
• Der er fremover ingen særlige anbefalinger for isolation efter positiv covid-19-test, hvis man ikke har symptomer.
• Hvis der er særlige forhold, der taler for ekstra forsigtighed, for eksempel mange patienter med svært nedsat immunforsvar,

  kan klinikken udarbejde lokale retningslinjer som supplement til denne retningslinje.
• Anbefalingen om at overveje at udskyde elektiv kirurgi til 5 uger efter covid-19-infektion. Hvilke faktorer der kan indgå i vurderingen, er uddybet i retningslinjens afsnit 4.7.

* Risikogrupper kan være ældre, særligt med samtidig kronisk sygdom eller andre risikofaktorer, hvis man er over 50 år og aldrig er blevet vaccineret, eller hvis man er gravid.

 Kilde: © Tandlægeforeningen. 

Åbningstider

​Mandag: 09:00 - 17:00

Tirs., ons & fredag: 09:00 - 15:00

Torsdag: 10:00 - 17:30

Medbring venligst sygesikrings-bevis ved 1. behandling.

Adresse

Amagerlandevej 2, 1tv

2770 Kastrup

​Tlf.: 32 50 79 50

mellem 9-14, torsdag 10-14

Mail: mail snabel A kastruptandklinik.dk

For at se dette Googlemap skal du acceptere marketing cookies.

Administrer samtykke